Display

. .
Jun 01, 2022
Kudzivirira zvirwere kunokurudzirwa zvikuru nekuti kurapa kunodhura. Kurapisa mbudzi ndiko kunotora mari yakwanda zvichiyenzaniswa nezvimwe zvinodikwa nembudzi zvinoda mari. Varimi vanorasikirwa…
Authors
Category:
Language:
License:
Funding Body:
The European Union
Jun 14, 2021
Podcast ino irikutaura pamusoro pegadziriro yekurima kwemakomba (Pfumvudza Intwasa) tichigadzirira kurima kwemwaka wa2021/2022. 
Authors
Category:
Language:
License:
May 18, 2021
Agribusiness Digital Magazine is published monthly by Agribusiness Media to promote the Business of Farming. Agribusiness Digital Magazine is FREE and supports farmers by providing essential…
Authors
Category:
Language:
License:
Apr 01, 2021
Agribusiness Digital Magazine is published monthly by Agribusiness Media to promote the Business of Farming. Agribusiness Digital Magazine is FREE and supports farmers by providing essential…
Authors
Category:
Language:
License:
Nov 30, 2020
It is a podcast explaining how to establish Pfumvudza/Intwasa plot in Zimbabwe in Shona.
Authors
Category:
Language:
License:
Funding Body:
GOZ
Nov 17, 2020
Podcast ino irikutsanangura pamusoro pekurima kwechibage nenzira yePfumvudza Intwasa kunova kurima kwemakombo. Dzidziso ino inoburitsa maitirwo, gadziriro yekurima kwamakomba uye zvinotarisirwa…
Authors
Category:
Language:
License:
Oct 01, 2020
This podcast explains and defines artificial insemination, outlines the processes involved and their benefits to farmers.
Authors
Category:
Language:
License:
Funding Body:
European Union (EU)
Jul 10, 2019
Kurima Kwemabindu (Horticulture production)
Authors
Category:
Language:
License:
Jul 10, 2019
Dhiga Udye (Conversation Farming)
Authors
Category:
Language:
License:
Jun 29, 2019
Climate Change (Shanduko yemamiriro ekunze)
Authors
Category:
Language:
License: